Возникли вопросы? Контакты

В статті ми розглянемо вік дітей від 6 до 15 років. Окреслимо основні специфічні особливості молодших школярів та підлітків. Сподіваємося, завдяки прочитаному, Ви краще зрозумієте, що саме відбувається з Вашою дитиною в школі.

В 6 років: організм  та мозок дитини продовжують розвиватися. Діти 6 років розуміють загальні звязки, принципи та закономірності, які лежать в основі знань. Логічна форма мислення хоча й доступна, проте ще є не типовою,  не характерною для дитини. Діти 6 років не можуть довго слухати педагога, приймати та утримувати завдання, зосереджуватися на навчальній діяльності. В цей період у дитини відбувається оформлення основних елементів вольової дії: дитина здатна поставити мету, прийняти рішення, намітити план дій, виконати її, проявити певні зусилля у випадку подолання перешкод, оцінити результат своєї дії.

Увага дитини цього вікового періоду характеризується мимовільністю. Дитина ще не може скеровувати свою увагу і тому швидко відволікається, не може зосередитись на чомусь одному.

Пам’ять у дитини 6 років ще досі є мимовільною, заснованою на емоціях. Забування відбувається дуже швидко.

Молодший шкільний вік (7-11 років): протягом молодшого шкільного віку відбувається подальше зростання організму дитини. Діти включаються в навчальну діяльність, яка стає провідною в їх житті. В цей віковий період дитина оволодіває елементарними культурними навичками, навчається в школі, провідною діяльністю стає досягнення знань, зростає здатність до логічного мислення і самодисципліни, а також до спілкування з ровесниками у відповідності до встановлених правил. З’являється внутрішнє прагнення до успіхів у навчанні, любов до праці.

Сприймання стає більш довільним, цілеспрямованим і категорійним процесом.

Молодший шкільний вік характеризується значними якісними змінами, які відбуваються в розвитку пам’яті дитини: підвищується здатність заучувати і відтворювати, зростає продуктивність запам’ятовування навчального матеріалу. Відбувається інтенсивний розвиток довільної пам’яті.

Основна тенденція в розвитку уяви молодших школярів полягає в переходах від переважно репродуктивних її форм до творчої переробки уявлень, від простого їх комбінування до логічно обгрунтованої побудови нових образів. Зростає швидкість утворення образів фантазії.

На цей віковий період припадає перехід від доопераційного мислення до мислення на рівні конкретних операцій. Діти стають здатними встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Розвивається в дітей усвідомлення почуттів і розуміння їх виявлення в інших людей.

Підлітковий вік (11-15 років): в підлітковому віці відбувається втрата дитячого статусу. Дозрівання відбувається одразу в трьох сферах: статеве дозрівання, загально-органічне та соціальне. Багато особливостей поведінки підлітка залежить від когнітивного розвитку в цей період життя. Мислення стає менш предметним і наочним. Відбувається оволодіння здатністю систематично будувати гіпотези, робити висновки і експериментально перевіряти їх істинність. Спостерігається найбільш швидкий темп у розвитку пам’яті. У перехідний вік існює лише одна психічна функція, якою підліток оволодів так, що в змозі довільно нею керувати – це уява. Важливою новою якістю учнів підліткового віку є самостійність у постановці складних цілей і можливість підпорядковувати їм свої дії і поведінку.