Возникли вопросы? Позвоните нам

Наталя Гончар для телепередачі "Служба порятунку" телеканал Київ. Тема розмови "Психологічна підтримка дітей-свідків трагічних подій". Ефір від 02.03.2015 р.

Статья "Песня по рецепту. Музыкотерапия" Статья Натальи Гончар в соавторстве // Сегодня, 02.10.2014, С.32  Скачать статью можно по ссылке
                                     

Психолог Наталья Гончар участие в радиопередаче на "Просто радио 102.5 FM".

Эфир от 06.12.2012 г. 17.00.

Тема разговора: "Нужен ли парам кто-то третий для решения разногласий во взаимоотношениях?"

Психолог Наталья Гончар участие в передаче "Країна порад" телеканал Тонис.

Эфир от 31.01. 2012 г. Сюжет о профориентации для младших школьников

 

Психолог Наталья Гончар участие в передаче "Час Сови" Релакс". Эфир от 06.12.2015 г.

Сюжет о релаксе при помощи арт-терапии. Видео по ссылке.        

 

Психолог Наталья Гончар участие в передаче "Ранок з Україною". Эфир от 18.06.2019 г.


Сюжет о необычных видах арт-терапии. Видео по ссылке

 

Научно-практическая и методическая работа
  • Мельник, О.В. Методи психодіагностики у професійному самовизначенні молоді [Текст] : метод. посіб. / [О. В. Мельник, Л. С. Злочевська, Н. С. Гончар] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 109 с.   

  • Гончар Н.С. Профорієнтаційна робота з молоддю: погляд психолога [Текст]:Підготовка студентів до майбутньої професійної дыяльності: теорія і практика: [наук.-теорет. посіб./наук.ред. В.П.Коцур, О.І.Шапран]. - Переяслав-Хм.: "Вид-во КСВ. - Вип. 3. - 2010. - 324с. - С. 25-26.

  • Гончар Н. С. Психологічний супровід вибору робітничої професії // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: тези доп. звітн. наук.-практ. конф. (22 – 23 квітня 2009р.) / за заг. ред. В. О. Радкевич. – Х.: Компанія СМІТ, 2009. – 158 с. – С. 130 – 132.

  • Гончар Н. С. Роль психолога у профорієнтаційній роботі з молоддю // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи: зб. наук. пр. за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конф., 30 жовт. 2009р. / Уклад.: Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, А. В. Алєксєєва та ін..  – К.: ІПК ДСЗУ, 2009. – 445 с. – С. 94 – 99.

  • Гончар Н. С. Соціально-педагогічні проблеми профорієнтації сучасної молоді // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання: зб. наук. пр. ІІІ Всеукраїнської науко¬во-практичної конференції/Упор.: М. А. Міропольська, Л. М. Капченко та ін. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 456 с. – С. 68 – 72.